Vloženo:
17.12.2019
Datum události:
26.02.2020

Program schůze:
1. Zahájení, zjištění účasti a usnášení schopnosti
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu (Davídek / Hlaváčková)
3. Schválení programu
4. Projednání účetní závěrky a výsledky hospodaření
za období od ledna 2019 do prosince 2019.
5. Vyúčtování záloh na služby v domě od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Vrácení přeplatků a výběr nedoplatků.
Stanovení záloh na služby v domě od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.
6. Vyúčtování příjmů z nebytových prostorů a reklamní tabule

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687